SebeVědomí

Člověk, který je sebevědomý ví, kdo je, co právě dělá a kam směřuje. Abychom mohli sami sebe poznat, je nutné nejprve poznat sami sebe. Dokázat být sám se sebou a být zároveň nejspokojenější člověk na světě jen tím, že můžu být sám se sebou. To je základ úspěchu, protože jenom pokud miluji sám sebe, tak mohu milovat i druhé. V té chvíli jsme u první části slova. Sebe - miluji sebe, vím kdo jsem a jsem sám se sebou rád.

V druhé části slova je ukryto slovo Vědomí. Vědomí je živoucí aspekt nás samých. Je to vyšší princip, který nám pomáhá na naší cestě. V prvotním významu slova sebevědomí jsem si tedy vědom sám sebe. Vím, kdo jsem a vědomě tuto skutečnost prožívám. Pojďme ale ještě dále do vědomí 🙂 Člověk, který je vědomý, dělá věci vědomě. To je je jasné. Ovšem není až tak jednoduché to aplikovat do života. Jak vědomě žít svůj život se dozvíte na mých seminářích.