Pokora a láska

Pokora znamená přijetí života takový, jaký je. S láskou a poděkováním. Vždy je dobré mít cíl a jít si za ním, ale nikdy nesmíme být k našemu snu připoutáni. Naopak se snažte zjemnit své srdce a naplnit jej pokorou a láskou. Jen poté budete dostávat největší dary.

Největší síla na světě je bezpodmínečná láska. Je to láska, pro kterou matka necítí bolest, pro kterou otec kráčí na hraně svých možností. Je to cit a síla, která Vás nadnese v těžkých chvílích nebo v rozhodnutí, zda vybrat sebe či toho druhého. Tato energie se neslučuje s jakoukoliv závistí, záští, egoismem nebo jinými negativními emocemi. Pokud v sobě, ve svém nitru naleznete tuto velkou sílu, nikdy již nebudete se zabývat negativními emocemi, touhami či myšlenkami. Pokud přece jen se to stane, stačí si připomenout, co bezpodmínečná láska znamená.